KEM CHỐNG NẮNG BOM GREEN UV SUN OFF (SPF50+, PA++++)
 KEM CHỐNG NẮNG BOM GREEN UV SUN OFF (SPF50+, PA++++)